28 september 2020

Rabo ClubSupport 2020

Beste leden en gastleden,
heden ontving ik per post een cheque van de Rabo met het schitterende bedrag voor
KBO-Hoeven van € 1.137,14 (vorig jaar € 1.288,65). Wel iets minder dan vorig jaar, maar
er doen ook steeds meer verenigingen mee. Al met al een werkelijk schitterend resultaat.

Het bestuur dankt alle stemmers van harte voor hun support.
Mede namens alle leden en gastleden danken wij de Rabobank voor hun gulle gift en de
mogelijkheid, die wij van hen hebben gekregen. Rabo nogmaals bedankt!!!!!!!!

Penningmeester, Nic van Dongen.