Het Bestuur

Van links naar rechts op de foto;

Piet van Oosterhout facilitaire taken
Ton Wouters
secretaris / ledenadministratie
Gerda Braspenning
bestuurslid coördinatie Het Punt
Jan Schrauwen
tweede secretaris
Ad Wijnen
voorzitter
Twink LePoole
vicevoorzitter
Nic van Dongen
penningmeester
Yvonne Gransjean
bestuurslid / felicitatiedienst