Het Bestuur

Bovenste rij staand van links naar rechts op de foto;
Twink LePoole
vicevoorzitter
Piet van Oosterhout facilitaire taken
Yvonne Gransjean bestuurslid / felicitatiedienst
Gerda Braspenning
bestuurslid coördinatie Het Punt
Harrie van Beers bestuurslid 
Onderste rij zittend van links naar rechts op de foto;
Nic van Dongen bestuurslid  2e penningmeester
Ad Wijnen
voorzitter
Ton Wouters
secretaris / ledenadministratie
Jan Schrauwen 2e secretaris
Theo Bijl 1e penningmeester