KBObodeHoeven

De ‘KBObodeHoeven’ verschijnt 11 keer per jaar en wordt gelijktijdig met de ´Ons’ bij alle leden in Hoeven en Bosschenhoofd thuis bezorgd.

Deze ‘KBObodeHoeven’ wordt digitaal per email naar alle leden en gastleden gestuurd.

De redactie van de KBObodeHoeven bestaat uit de volgende personen:

    • De heer Nic van Dongen
    • De heer Harry van Beers
    • De heer Fons Pijnen corrector
    • De heer Kees Braspenning vormgever

Kopij en foto’s voor ‘KBObodeHoeven’ kunnen gestuurd worden naar kbo-bodehoeven@ziggo.nl uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum.

 

Verschijningsdata 2024: 01 – 22-12-2023, 02 – 24-01-2024, 03 – 28-02-2024, 04 – 27-03-2024, 05 – 24-04-2024,
06/07 – 29-05-2024, 26-06-2024 alleen ‘ONS’, 08 – 31-07-2024, 09 – 28-08-2024, 10 – 25- 09-2024, 11 – 30-10-2024,
12 – 27-11-2024