Hartelijk welkom op de website van KBO-Hoeven

 

 

De Ons nu ook online via onsmagazine.nl

Wij kregen steeds vaker de vraag van mensen uit andere delen van het land en zelfs uit Canada en Nieuw-Zeeland om het magazine ook digitaal toegankelijk te maken.  Dat hebben we gedaan door een nieuwe website te lanceren met een selectie van de mooiste artikelen:  www.onsmagazine.nl is voor iedereen toegankelijk.

Ook zijn op deze website vele artikelen uit eerdere edities van de Ons terug te lezen. Daarmee biedt de website een handige archieffunctie. Benieuwd? Ga naar www.onsmagazine.nl

Uiteraard blijft het vertrouwde papieren ledenmagazine Ons, dat maandelijks door vrijwilligers wordt bezorgd, bij leden op de mat vallen.


Kunt bepaalde zaken zelf niet meer doen!

Maak gebruik van deze dienst, meer lezen


Hartelijk Halderberge,

heeft een nieuwe website waarop je alles kunt vinden over Toeristische en recreatief nieuws uit de regio en en ook de UITagenda. Nieuwsgierig klik hier om naar de website te gaan


Belangrijke links

Algemeen

  consuwijzer

  juridischloket

  rijksoverheid

  IkWoonLeefZorg


Gemeente

 Gemeente Halderberge

  Wijkteam Hoeven

 Samenstichting Hoeven

Zorginstellingen

  groenhuysen

  kruisvereniging Hoeven

  Seniorservice West Brabant

  surplusgroep


Uitleenpunten hulpmiddelen

  MediPlus

  welzorg


Ziektekostenverzekeringen

  cz

  vgz

  zilverenkruisachmea

Welkom

KBO-afdeling Hoeven is een lokale senioren belangenvereniging in de woonkern Hoeven van de gemeente Halderberge met ruim 600 leden.  
Zij zet zich in voor de collectieve en individuele belangen van senioren. Daarnaast organiseert de vereniging sociale en culturele activiteiten. Op deze wijze wil de vereniging de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kunnen behouden van de regie over eigen leven bevorderen met het doel om zolang mogelijk actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

De KBO-afdeling Hoeven is een van de 300 afdelingen die samen de provinciale vereniging KBO-Brabant vormen. Het lidmaatschap van een afdeling betekent gelijkertijd het lidmaatschap van de vereniging KBO-Brabant. KBO-Brabant is sinds 1 januari 2011 een zelfstandige provinciale ouderenorganisatie in Noord-Brabant. Met een ledental van ruim 132.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor provinciale en landelijke overheid. Het stelt KBO-Brabant in staat de belangen van de senioren op zowel provinciaal als landelijk niveau te behartigen.

Wie zijn we?

De KBO-afdeling Hoeven is een van de 300 afdelingen die samen de provinciale vereniging KBO-Brabant vormen. Het lidmaatschap van een afdeling betekent gelijkertijd het lidmaatschap van de vereniging KBO-Brabant. KBO-Brabant is sinds 1 januari 2011 een zelfstandige provinciale ouderenorganisatie in Noord-Brabant. Met een ledental van ruim 132.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor provinciale en landelijke overheid. Het stelt KBO-Brabant in staat de belangen van de senioren op zowel provinciaal als landelijk niveau te behartigen.

Samenwerking

De KBO-afdeling Hoeven bundelt haar krachten met de andere ouderenorganisaties in de gemeente Halderberge in het ´Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge´ (SOH)
Met meer dan 700 leden levert de KBO-afdeling Hoeven in het samenwerkingsverband een wezelijke bijdrage.