Individuele belangenbehartiging

Belastinginvulhulpen, cliëntondersteuner en ouderenadviseurs

Vooral oudere senioren maken soms geen of onvoldoende gebruik van financiële regelingen en voorzieningen waar ze recht op hebben. Oorzaken daarvan zijn:

- de ondoorzichtigheid van de regelingen;
- het niet goed geïnformeerd zijn over regelingen, voorzieningen en diensten;
- het niet gewend zijn om voor rechten en belangen op te komen.

De KBO-afdeling Hoeven heeft een aantal vrijwilligers die senioren kunnen ondersteunen bij de aanvraag van financiële regelingen en diensten - Ouderenadviseurs. Ook heeft ze een aantal vrijwilligers bereid gevonden die senioren kunnen helpen bij het invullen van de Inkomstenbelasting - Belastinginvulhulpen.

Hulpverlening aan KBO-leden

Belastinginvulhulp:  Telefoon e-mail adres
Ben v.d. Valk 0165-506271 vandervalktanke&gmail.com
Jan van Zitteren    076-5037357 j.vanzitteren@ziggo.nl
Gied van Lier 0165-502933 giedlier@hetnet.nl
Cliëntondersteuner:    
Jack Donkers 06-20788531  
Ouderenadviseur:    
Olga de Korte        0165-503237  
Connie Fluijt 06-38261641  
Joke Kouters 0165-506481