Hoe gaan we te werk?

KBO-afdeling Hoeven werkt vraaggericht. Dat betekent dat aan de wensen van de leden, op het vlak van sociale en culturele activiteiten, sportieve activiteiten, behartiging van collectieve en individuele belangen en zingeving zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt.

Uitwerking beleid en wensen

Voor het realiseren van haar beleid en van de wensen en behoeften van de leden kan het bestuur gebruik maken van de aanwezige deskundigheid bij individuele leden, externe deskundigen en de leden van de werk- en projectgroepen.