Schilderen

(Coördinator Piet Bruijns)

Schilderen en tekenen is als balsem voor de ziel. Het genot dat men daarbij ondervindt is in bijna alle gevallen zeer intens. Ga maar na: Wat is er nog mooier om, datgene wat je ziet of beleeft, via pen of penseel om te zetten in een tekening of schilderij. Dat gaat lang niet altijd even makkelijk, maar als het is geslaagd geeft dat een immense voldoening. Zeg niet dat je niet kan tekenen, want wie zijn naam kan schrijven kan tekenen. De één beter dan de ander. Na schooltijd is het door andere bezigheden vaak diep in het slop geraakt. Eén keer in de week zijn de deelnemers thuis geïnspireerd geraakt en komt men gezellig bij elkaar om van elkaar te leren en ervaring op te doen. Ongeveer een twaalftal mensen creëren onder begeleiding van illustrator Piet Bruijns de mooiste kunstwerken.  Iedere maand wordt onderling een schilderij van de maand gekozen dat in de ontmoetingsruimte wordt gehangen en gepubliceerd in de KBO-bode. Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen of doe een avondje mee.